Läser in

STÖD I AKUTA KRISSITUATIONER

STÖD I AKUTA KRISSITUATIONER

FÖR FRÅGOR / FUNDERINGAR ELLER BOKNING


Utbildningen vänder sig till medarbetare som möter individer i akuta krissituationer med det gemensamt att personerna själva har liten eller ingen möjlighet att påverka orsaken till krisen – när verkligheten krackelerar.

Till exempel vid:

 • Avslag på asylansökan.

 • Sjukdomsbesked där utgången är oviss.

 • Dödsfall.

 • Självmord.

 • Katastrofer och olyckor, till exempel terror, gängkriminalitet, bränder och översvämningar.

 • Uppsägning.

FAKTA

Längd: 1 dag, som ger kompetens i att vara stöd och förstå reaktionerna hos dem som drabbas av det ”oåterkalleliga”.

 • Att leva i ovisshet.

 • Att bryta förnekelsen: Hur undviker vi att tiga ihjäl en svår situation?

 • Tvärkulturell dynamik: när värderingar och lojaliteter krockar.

 • När krisen är ett faktum

 • Motiverande samtal för att komma vidare.

 • Vem gör vad? En genomtänkt handlingsplan. Flexibilitet och kompromisser en del av planen.

 • Avslut: det som för medarbetarna är ett avslut är för personen som fått ett negativt besked en ny början.   


PERNILLA FREDRIKSSON - SKÖVDE

"Du förgyllde en dag för mig och mina kollegor i Skövde för ett par år sedan. Härlig entusiasm och gripande livsberättelse som trots motgångar andades humor, positivism och nyfikenhet på vad som komma skall. Det var en dag i krishanteringens tecken för chefer inom socialtjänsten, alltså vi var en liten skara åhörare vilket inte förtog upplevelsen "

Ulf Lidman Trainings utbildningarna kompletterar varandra och är delar av en helhet med målet att ge professionellt krisstöd, locka fram motivation och få medarbetare att känna sig trygga både i sin kompetens och i sin arbetsmiljö.

De olika utbildningarna anpassas efter beställarens behov. Det går m.a.o. att skräddarsy en kompetenshöjning för dina medarbetare med komponenter från Ulf Lidman Trainings olika utbildningar.

Ulf Lidman Trainings utbildningar är konkret förankrade i verkligheten och ger insikter som är praktiskt användbara i den dagliga verksamheten.